Panna, pán a panenka


https://www.vodafone.cz/pevny-internet/ href=“https://www.vodafone.cz/pevny-internet/“>

https://www.vodafone.cz/pevny-internet/ =“Content-Type“ content=“text/html; charset=UTF-8″>

K tomu, aby se krejÄímu nebo Å¡vadlenÄ› jejich výtvor dokonale povedl, potÅ™ebují nÄ›kolik základní vÄ›cí. RozhodnÄ› k nim bude patÅ™it Å¡ikovnost. Protože, co jim bude platné, pokud budou mít k dispozici sebelepší techniku, když jejich ruce nebudou spolupracovat.

panny

 • NÄ›které pomůcky se v moderní dobÄ› nahradily nÄ›Äím, co buÄ usnadnilo nebo i urychlilo výrobu odÄ›vů.
 • UrÄitÄ› k tÄ›mto pomocníkům patří Å¡icí stroj.

  • Dnes už si asi neumíme pÅ™edstavit, že by Å¡vadlena celé nároÄné spoleÄenské Å¡aty Å¡ila jen s jehlou v ruce.
  • To by si asi na svůj každodenní chléb jen těžko vydÄ›lala.

Jeden pomocník ale stále zůstává a urÄitÄ› jeÅ¡tÄ› dlouho krejÄovské dílny neopustí. Dalo by se říci, že se naopak stále zdokonaluje, aby mohl sloužit Äím dál lépe. Tím pomocníkem je krejÄovská panna.

S kvalitními pomocníky se dílo podaří

Dříve si mohly švadlenky zkoušet rozešité oděvy většinou pouze na bustách, které měly ženské tvary. Dnes si mohou pořídit i pánskou a dětskou.

panna

 • Dámská krejÄovská panna se dá pořídit v konfekÄní velikosti 42–44. Což jsou nejběžnÄ›jší rozmÄ›ry.
 • Pro zhotovitele dámských odÄ›vů, kteří Å¡ijí na subtilnÄ›jší postavy, je vyrábÄ›na busta, která odpovídá rozmÄ›rům 36-38.
 • Pro dámy, které mají trochu prostorovÄ› výraznÄ›jší postavu, je vhodná vyrábÄ›ná velikost 46.
 • Pánské obleky, u nichž je asistentkou panna mužského rodu, budou ve velikosti 48–50.
 • DÄ›tské se vyrábÄ›jí ve dvou rozmÄ›rech.

  • KonfekÄní velikost 110–122, což odpovídá pÅ™ibližnÄ› vÄ›ku dítÄ›te od ÄtyÅ™ let do sedmi.
  • Velikost 140-152 by mÄ›la mít rozmÄ›ry, které jsou totožné s dítÄ›tem od devátého roku vÄ›ku do dvanáctého.

VÅ¡echny panny jsou vybavené Å¡roubem, pomocí kterého pohodlnÄ› nastavíte výšku figuríny. Použitý materiál je pevný, ale také zároveň lehký. KromÄ› toho lze do tÄ›la zapichovat kratší Å¡pendlíky, což jistÄ› ulehÄí manipulaci s rozeÅ¡itým obleÄením.