Jak na popis pracovního místa?

.

Popis pracovního místa je sice náročný, avšak velmi důležitý. Analyzuje zásadní kompetence, zkušenosti, schopnosti a dovednosti pro danou práci a zaměstnance. Pracovní popis řeší, jak je práce náročná z fyzického, duševního i sociálního hlediska.
siluety lidí

Metody používané k analýze pracovních míst

·         Funkční analýza
·         Metoda PAQ
·         Metoda MPDQ
Metoda PAQ (Position Analysis Questionnnaire) hledí na informační vstupy, jak a kde dostanu informace o práci. Rozebírá duševní procesy, vztahy s ostatními a různé charakteristiky pojící se kupříkladu s pracovním místem.
Metoda MPDQ (Management Position Description Questionnaire) se zaměřuje na plánování výrobní, marketingové a finanční strategie. Je mnohem rozsáhlejší než metoda PAQ.

.

Redesign pracovních míst

Pokud pracovní místa nejsou aktuální, podstupují tzv. redesign. Pohlíží se na novou identifikaci potřeb pracovníků či zákazníků, spolupracovníků, zvažují se všechno činnosti z hlediska motivačních významů, pro pracovní místo je vytvořena zvláštní skupina odborníků. Důvody pro redesign může být kvůli výrobním důvodům či změnám v systému, nejčastěji jsou změny podstoupeny kvůli technologickému pokroku.
Informace lze také získat přímo od zaměstnanců samotných. Předložte jim krátký dotazník nebo si s nimi o jejich pracovních úkolech popovídejte. Je možné pověřit vedoucí pracovníky, aby konkrétní práci pozorovali a následně zhodnotili. Dávejte si pozor, aby pozice byla analyzována a popsána objektivně, subjektivní výkyvy jednotlivců či různé názory na práci jsou nepřípustné. Proto pokud pověříte určitou osobu získáním informací, překontrolujte je, aby nedošlo k chybné a špatně analýze pracovní pozice.
firemní budova
Pokud firma vytváří zcela nové pracovní místo, je podstatné sesbírat kruciální informace. Těmi bývají informace z trhu práce, hrubý nákres pracovního místa, časový harmonogram (směnný provoz atd.), kdo je případným vedoucím, jak je konkrétní pozice propojena s ostatními pozicemi v podniku.

Jak na popis pracovního místa?
1.5 (30%)2
.